Danh sách dịch vụ

Thăm khám tại nhà

Phẫu thuật

Nhận giữ chó mèo

Lưu chuồng điều trị

Khám – Chẩn đoán bệnh

Điều trị các bệnh nội trú

Điều trị các bệnh ngoại trú

Dịch vụ tiêm ngừa Vaccine